199.000.000
2009 | 0km | Bạc | Số Sàn
199 triệu
Trả góp: Không
100.000.000
2020 | 0km | đủ màu sắc | Dẫn động cầu sau, 5 tiến 1 lùi (6 cấp)
100 triệu
Trả góp:
420.000.000
2020 | 0km | trắng | số sàn
420 triệu
Trả góp: không
100.000.000
2020 | 0km | đủ màu | Dẫn động cầu sau, 5 tiến 1 lùi (6 cấp)
100 triệu
Trả góp:

TIN TỨC XE